Randstad

B-bridge is het shared service center van Randstad en Tempo-Team. Toen de twee indertijd samenkwamen, hadden ze elk een verschillende software-stack. Bovendien hadden ze voor een groot deel van hun klanten heel wat customisatiewerk. In de strategie om deze situatie recht te zetten, koos B-bridge ervoor zich op Oracle te oriënteren. Onderdeel hiervan was het project genaamd Timelink dat vorig jaar succesvol is afgerond met behulp van de vertrouwde partner Archimiddle van Contribute Group. Wij spraken met Sven Beterams, IT Manager Applications bij B-bridge.

 

Timelink

Timelink was een heel traject. De uiteindelijke bedoeling was tweeledig: enerzijds de oude software-stacks vervangen en anderzijds de bestandsformaten voor de prestaties van de uitzendkrachten zoveel mogelijk uniformiseren.

De verschillende bestandsformaten werden door de grote klanten aangeleverd. Uiteindelijk zaten we met meer dan 80 verschillende smaken. Slechts een deel daarvan werd automatisch verwerkt. Bovendien kwam er voor een groot deel custom programmeerwerk bij kijken. We beheerden meer dan 100 custom-made programma’s, voor zaken die eigenlijk zuiver layoutgebonden zijn en die hoegenaamd geen businesslogica bevatten.

In 2009 hebben we dan zelf een nieuwe front office ontwikkeld. Deze werkte echter nog steeds met het oude AS400 systeem voor het verzamelen van alle verschillende prestatiebladen. Met Timelink hebben we het grootste deel hiervan kunnen opvangen. Om de bestandstransformaties te optimaliseren hebben we gebruik gemaakt van de Oracle Service Bus (OSB) die we reeds enkele jaren gebruikten voor andere zaken. De OSB-middleware leent zich namelijk heel goed voor het beheren van deze transformatielogica.

Vandaag is het project helemaal afgerond. We hebben de hele AS400 afgezet en werken nu veel efficiënter met bestandstransformaties waardoor we sneller kunnen inspelen op de wensen van onze klanten.

Bovendien is het hele proces nu veel inzichtelijker voor de gebruikers.

Het project is opgezet met een moderne architectuur en met nieuwe technologie. Het is nu mogelijk om snel nieuwe rapportformaten toe te voegen en je kan ook snel nieuwe features ontwikkelen. Dit alles zonder in de code te moeten duiken, wat het voor de business weer een pak aantrekkelijker maakt. Bovendien is het hele proces nu veel inzichtelijker voor de gebruikers. Daar waar het vroeger helemaal een IT-aangelegenheid was, hebben we nu het configuratiewerk kunnen overdragen aan meer businessgerichte profielen. De business staat nu dus zelf in voor de eigen configuratie, naar wens.

Projectaanpak – welke fases?

Voor de projectaanpak kiest B-bridge steevast voor wat zij al lachend de GBV-methode noemen, GBV voor Gezond Boeren Verstand. Het hoeft niet altijd volledig op een specifieke, streng genormeerde projectaanpak te zijn geënt. Belangrijk is dat het project pragmatisch wordt aangepakt. Voor Timelink zijn ze begonnen met het maken van een inventaris. Wat is de kennis van de mensen die, toen nog aan IT-kant, de configuratie deden? Welke klanten werken met de Automatische Prestatie Bladen? Welke klanten zijn uitzonderingen?

Case_B-Bridge-3Al snel werd duidelijk dat ze niet louter op de documentatie konden afgaan. In een tweede fase werd daarom alle programmatuur in AS400 bekeken om vervolgens de documentatie op punt te kunnen stellen.

Op basis van al de informatie vergaard in de eerste twee fases moest er een grootste gemene deler worden gevonden. Hoeveel van de 130 klanten met uitzonderingen konden er worden opgevangen met OSB-functionaliteit? Hoeveel net niet? Welke van die laatste klanten kunnen we overtuigen door met hen in gesprek te gaan?

Uiteindelijk heeft de uitrol 3 kwartalen in beslag genomen, met één major release per kwartaal. Eerst kwamen de eenvoudigste, niet per sé de kleinste, klanten aan bod. Vervolgens de meer uitzonderlijke situaties.

Helemaal aan het einde werd de AS400 uitgezet en het configu- ratiewerk overgedragen vanuit IT aan meer businessgerichte profielen.

Partners – Archimiddle (Contribute Group)

Al die tijd werkte B-bridge samen met Archimiddle van de Contribute Group en hun consultants. Een van hen, specialist in OSB en expert in integratie met externe partijen, loopt al heel wat jaren rond bij B-bridge. B-bridge weet perfect wat ze aan hem hebben, wat vaak meer is dan zij zelf verwachten. Andersom is dit ook het geval. Als B-bridge een bepaalde expertise of technisch profiel zoekt, weet men steeds de juiste persoon te vinden. Bovendien kan men ook steeds terugvallen op de collega’s bij Archimiddle, wat voor de klanten weer een extra meerwaarde betekent.

Case_B-Bridge-5

Als B-bridge een bepaalde expertise of technisch profiel zoekt, weet men steeds de juiste persoon te vinden.

Vanuit het door de jaren heen opgebouwde vertrouwen was het voor B-bridge dus niet meer dan logisch om bij Archimiddle aan te kloppen voor een efficiënte oplossing voor de moeilijkheden met bestandstransformatie.

Ook in de toekomst zal deze positieve samenwerking blijven verder bestaan. B-bridge is meer en meer Oracle georiënteerd en hecht veel belang aan het vertrouwen en de ervaring in dit partnership. Als we bijvoorbeeld PL/SQL profielen zoeken, gaan we bij Contribute ten rade.

Case_B-Bridge-4