Integratie

Integratie heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Met de opkomst van nieuwe technologieën en concepten als cloud, API’s en microservices moest ook integratie hogerop, verder dan je lokale datacenter. Uiteindelijk gaat het om efficiëntie, door alle elementen van je IT-omgeving te verbinden automatiseer je processen, verklein je foutenmarges verkleinen, en ondersteun je de businessactiviteit.

Maatwerk voor automatisatie en efficiëntie

We beseffen echter dat niet elke onderneming Netflix of Uber is. We kijken voorbij het nu, dat betekent ook dat we respect tonen voor traditionele technieken die nog elke dag hun waarde bewijzen. Er schuilt bovendien een hele uitdaging in de integratie van oud en nieuw. 

Contribute bouwt geslaagde integratieoplossingen met oog voor de sterktes en zwaktes van alle onderdelen in het proces, behandelt de data en gegevens correct en veilig en is voldoende performant om pieken in de workloads op te vangen. 

Geen enkel integratieproject is hetzelfde, maatwerk is aan de orde. Integratie bevindt zich op elk niveau van je bedrijf, van het kleinste elementje tot grote softwarepakketten of databases. Dit verklaart ook meteen waarom integratie zo nauw verweven is met architectuur.

Graag gaan we dieper in op de verschillende integratiemogelijkheden.

EAI- & SOA-integratie

Entreprise application integration en later service oriented architecture integration bouwen verder op het zelfde principe. Door applicaties los te koppelen van elkaar en aan te sluiten op een gedeeld platform, verloopt de communicatie tussen toepassingen op een vlotte manier en optimaliseert zo services.  

Vaak gaat het hier om zogenaamde ‘legacy’-applicaties. Deze applicaties zijn op technologisch vlak achterhaald maar worden nog steeds onderhouden omdat ze performant functioneren en mooi zijn ingepast in het grotere geheel. Hierdoor is er geen nood om deze applicaties te vervangen.

Hoewel deze traditionele integratietechniek niet gebaseerd is op de nieuwste technologische concepten, is EAI- of SOA-integratie een belangrijke en waardevolle asset voor heel wat bedrijven. Het gebruik ervan is wijdverspreid en kan op elke schaal.

Data integratie

Met data integratie breng je op een zo efficiënt mogelijke wijze gegevens van punt A naar punt B, bijvoorbeeld van de ene database naar de andere. In deze opzet draait het dus niet om services optimaliseren maar de verplaatsing van pure data.

Data integratie wordt eveneens gebruikt om de initiële dataload te verwerken bij de uitrol en omschakeling naar een integratieplatform, waarna in een tweede fase wordt teruggegrepen naar een service georiënteerde integratiemethode.

Cloudintegratie

Cloud betekent een revolutie in IT, alle klassieke softwareproducenten bieden clouddiensten aan, nieuwe spelers zijn opgestaan en alles wordt as-a-service aangeboden. Om deze aaS-services aan te spreken en er gebruik van te maken moet je ze integreren in je eigen infrastructuur.

Cloudintegratie omvat alle integratievarianten die deze diensten met jouw omgeving verbinden. Zowel van je eigen infrastructuur naar de cloud als tussen verschillende services in de cloud onderling.

API-management

Een API is een efficiënte manier om toegang te creëren tot systemen of toepassingen. Het is een extern aanspreekpunt naar je interne infrastructuur en biedt mogelijkheden om bovenop je integratieplatform de veiligheid te versterken. API-management omvat het beheer en security van die toegangen.

Een API biedt derde partijen toegang tot jouw systemen, veiligheid is hierbij dus een belangrijke factor. Aan de hand van API-gateways kunnen we het gebruik van de API’s controleren. Anderzijds wil je natuurlijk dat er van je diensten gebruik wordt gemaakt, discovery tools bieden ontwikkelaars een houvast om je API’s terug te vinden en op een juiste en efficiënte manier te implementeren.

DevOps

Aan de hand van een DevOps-omgeving kan je nieuwe integraties eerst testen voordat je ze in productie brengt. Zo sluit je risico’s uit en kan je kwaliteitsvereisten vastleggen, voordat er wordt uitgerold. De automatisatie van dit alles doet het aantal manuele handelingen dalen waardoor ook de foutenmarge afneemt.

Met één duw op de productieknop de juiste release doen uitrollen, zonder issues in de hele organisatie, dat is de ideale situatie.

WIL JE GRAAG SAMENWERKEN?

contacteer ons