SABAM

Contribute Case: SABAM & Oracle Database Cloud

SABAM is de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers. SABAM int, verdeelt, administreert en beheert auteursrechten voor alle aangesloten rechthebbenden. Hoewel SABAM vaak enkel met muziek wordt geassocieerd, hebben ze een multidisciplinair karakter.

Reeds jaren bouwt Contribute samen met SABAM en zijn partners aan een hecht partnerschap. Sinds geruime tijd ondersteunen we SABAM op gebied van Oracle APEX, PL/SQL en Forms development. Eén van de resultaten van onze samenwerking is de webapplicatie ‘Eengemaakte Aangifte’.

Deze website vertegenwoordigt de samenwerking tussen SABAM, SIMIM en PlayRight en maakt het mogelijk voor ondernemingen, verenigingen of openbare diensten om online het gebruik van muziek aan te geven. De applicatie is 24 op 7 beschikbaar, omwille van deze high availability koos SABAM ervoor de applicatie uit te rollen binnen ons datacenter, een omgeving die we voor hen volledig beheren.

De webapplicatie draait sindsdien zonder problemen. Toch gaan we proactief op zoek naar nieuwe oplossingen om klanten beter van dienst te zijn. In het geval van SABAM onderzoeken we of een transitie van ons datacenter naar de Oracle Cloud met het Platform-as-a-Service model (PaaS) een meerwaarde teweegbrengt.

Concept en oplossing

Aangezien we in het datacenter al verantwoordelijk zijn voor het beheer van ‘Eéngemaakte Aangifte’, beschikken we over heel wat kennis van de applicatie. We weten hoeveel gegevens ze verwerkt, wat de piekmomenten zijn, wanneer er zich moeilijkheden voordoen en hoe ze is gebouwd.

Onze architecten onderzoeken de impact van de migratie van deze APEX applicatie naar de Oracle Database Cloud en komen tot de conclusie dat dit PaaS-platform verschillende voordelen biedt.

Het model voorziet een totaalpakket aan services. De database wordt volledig geïnstalleerd en onderhouden, uitgerust met de juiste patches, steeds voorzien van een back-up en indien nodig hersteld zonder dat je hiervoor de technische kennis nodig hebt.

Daarnaast geniet je van de voordelen die Clouddatabases bieden, zijn de support- en licentiekosten inbegrepen en indien nodig omvat het PaaS-model ook een automatische vergroting of verkleining van de capaciteit van je database.

Na de goedkeuring van SABAM gaan we aan de slag met de opzet en het testen van de applicatie in de Oracle Cloud PaaS-omgeving. De bestaande APEX-toepassing geven we een update naar versie APEX 5.x en zetten we nadien over naar de Oracle Database Cloud.

Bij de migratietest van de APEX-applicatie duiken er geen problemen op betreffende security, beschikbaarheid en stabiliteit. Enkele moeilijkheden omtrent de nieuwe SSL-configuratie en het versturen van e-mails kunnen we snel verhelpen.

Nadat we deze bevindingen aan SABAM hebben rapporteren, is het akkoord om de applicatie van het datacenter over te zetten naar de Oracle Database Cloud een feit.

Resultaat

Deze samenwerking van SABAM en Contribute uit zich in positieve resultaten. De migratie vanuit ons datacenter naar de Oracle Database Cloud is afgehandeld in minder dan een week. Het hele proces hadden we reeds getest en uitgeschreven en verliep bijgevolg vlekkeloos.

Op basis van deze nieuwe omgeving hebben we de totale kosten van deze applicatie gereduceerd met 20%. Daarnaast heeft SABAM nu toegang heeft tot meer resources, services en functionaliteiten die bovendien met het PaaS-model beter zijn aangepast aan de noden van de toepassing. De voordelen van dit model zorgen ervoor dat de database haar mogelijkheden steeds optimaal benut. Het zijn deze efficiëntiewinsten die samen met het wegvallen van de heterogene infrastructuur en licentiekosten de kostendaling verklaren.

Verder vereist deze omzetting geen extra kennis of vaardigheden van het SABAM-personeel. De technologie blijft dezelfde, enkel de URL waarnaar ze zich wenden om aanpassingen aan te brengen is gewijzigd. Hierdoor kwam deze transitie zonder noemenswaardige weerstanden tot stand.

Technologie & Voordelen

 • Oracle Database Cloud Standard
 • Oracle Database Backup Cloud Service
 • Oracle Database 12c
 • PL/SQL 12c
 • APEX versie 5.x
 • Minstens 99,5% beschikbaarheid gegarandeerd door Oracle, zonder bijkomende high availability configuratie
 • Strenge beveiliging
 • Geen kennis of onderhoud nodig van in functie van infrastructuur of OS
 • Geen Oracle licentie- of supportkosten, aangezien alle kosten zijn vervat binnen PaaS-contract
 • Out-of-the-box backup & recovery
 • Eenvoudig management van de volledige omgeving