API cloudplatform

In ontwikkeltrajecten van applicaties kom je tegenwoordig continu in aanraking met API’s. Die vormen de basis voor moderne web- en mobiele applicaties alsook voor communicatie met derde partijen. Tijdens deze stage is het de bedoeling om een API-platform op te zetten.

Dit API-platform zal voor één van onze klanten de interne data en processen beschikbaar maken voor mobiele devices. We maken hiervoor gebruik van het Oracle API cloudplatform, waarin alle acties worden gedefinieerd die de mobiele applicatie moet ondersteunen. Een concreet voorbeeld is het beschikbaar stellen van de catalogus aan het salesteam met de mogelijkheid om reeds mobiel bestellingen te plaatsen. Hiervoor dienen ook de nodige back-end services ontwikkeld te worden. De Oracle API Platform Cloud Service staat in voor de creatie, beveiliging en beheer van API’s, zowel in de cloud als on-premise, met minimale development effort. De ontwikkeling en deployment gebeuren op basis van de Oracle Cloud.

Volgende cloud services worden mogelijk gebruikt

  • Developer Cloud Service
  • API Platform Cloud Service
  • Integration Cloud Service
  • Database Cloud Service

 

De stage bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Services definiëren gebaseerd op gebruikersbehoeften
  • Architectuur design
  • Flows bepalen: wat naar waar en hoe?
  • API Platform Cloud configureren
  • Security opzetten
  • Test scripts uitwerken voor het testen van: performance, security, load, heavy messages

 

Gebruikte componenten: API Platform, Oracle Cloud, Visio, Word Basiskennis: SOAP of REST, analytisch denkvermogen, out-of-the-box denken.

Team & Taken

Integratie Architect

API Platform Cloud product onderzoeken naar mogelijkheden, uitwerken cloudarchitectuur, configuratie API Platform cloud

Groeimogelijkheden: Integratie architect, leiden/sturen van een integratie project/team

Developer

Configuratie API Platform cloud, interfaces schrijven en testen

Gebruikte componenten: API Platform Cloud, Oracle Cloud, SOAP of REST, Integratie protocollen, Java, NodeJS, Postman, SOAPUI, JMeter, Oracle Testing Suite

Basiskennis: SOAP/REST, Java, NodeJS

Groeimogelijkheden: Integratiedeveloper, brede waaier aan kennis in integratiemogelijkheden. Het team kan samengesteld worden op basis van bovenstaande rollen, maar is bespreekbaar. Indien het team slechts uit één persoon bestaat, kunnen deze rollen gecombineerd worden.

Solliciteer nu!

Is dit geen stage voor jou?

Bekijk onze andere stages